telefoon24.png

Pechhulp 0528 35 0000

Berging /

Lichte BERGING

Lichte berging (tot 3500 kg)

Als bestuurder van een voertuig houdt u er meestal geen rekening mee dat u bij een aanrijding betrokken kunt raken. De kans dat dit gebeurt, is echter altijd aanwezig. Na één telefoontje met De Jonge Internationale Berging en Transport, wordt u volledig ontzorgt. Het allerbelangrijkste is hierbij natuurlijk dat er geen sprake is van lichamelijk letsel. Vervolgens zal bekeken worden of uw voertuig op eigen kracht verder kan of mag. Indien het voertuig dusdanig beschadigd is dat verder rijden niet meer mogelijk is zal deze door een gespecialiseerd en erkend bergingsbedrijf worden afgesleept.

ZWARE BERGING

Zware berging (vanaf 3500 KG)

Ook wanneer u of één van uw chauffeurs  strand met uw vrachtwagen of touringcar na schade of pech in binnen en buitenland, staan wij voor u klaar. Wij bergen en repatriëren gestrande vrachtwagens en touringcars met een technisch mankement of na een ongeval. De Jonge internationale berging en transport kan u met één telefoontje helemaal ontzorgen.

Strand een zwaar voertuig (>3500kg) op de Nederlandse (autosnel)wegen, en in beheer bij Rijkswaterstaat alsmede de bijbehorende verbindingswegen, dan schakelt Rijkswaterstaat of de wegbeheerder in het kader van “de vrachtwagenregeling” zogenaamde CMV bergers in om vrachtwagens die met pech of schade op de snelweg staan zo snel mogelijk te verplaatsen naar een veilige locatie. Dit om de doorstroom en de veiligheid op de snelweg te waarborgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van STIMVA

WAT NA EEN ONGEVAL?

Omdat de meeste mensen toch even van slag zijn is het voor hen niet altijd duidelijk waar de auto naar toe gaat en hoe de verdere afwikkeling wordt geregeld. De auto -inclusief de aanwezige personen- wordt meegenomen naar ons bergingsbedrijf, waar verder met u en de verzekeringsmaatschappij wordt overlegd waar de auto naar toegebracht kan/moet worden (garage, schadebedrijf).
Is dit in een in een gebied tot 25 km van ons bedrijf, dan zal dit vaak direct gebeuren. Mensen die buiten dit gebied wonen, zullen afhankelijk van uw verzekering, vaak met een taxi, trein of vervangauto naar huis gaan. De auto zal dan indien mogelijk de volgende werkdag naar het afgesproken afleveradres gebracht worden. De auto wordt dan zolang bij de berger gestald. Wij hebben de mogelijkheid om uw voertuig overdekt en beveiligd te stallen.

De kosten voor de berging en het doortransport worden bij motorvoertuigen tot 3500 kg die minimaal WA verzekerd zijn vergoed door de verzekeringsmaatschappij, mits het voertuig wordt vervoerd door een erkend bergingsbedrijf.

Dit gebeurt zonder aftrek van no-claimkorting.

 

In beslag name

Er zijn een aantal zaken die onder in beslag name vallen. Zo regelen wij onder andere de in beslag name van voertuigen voor de politie, de gemeente, deurwaarders en overheidsinstanties. Bij de politie gaat het bijvoorbeeld om voertuigen die betrokken zijn bij criminele activiteiten of openstaande boetes en ontruimingen van bedrijfspanden waar nog veel voertuigen staan. Binnen de gemeente kan het gaan om foutparkeerders en bij deurwaarders om mensen die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Wat de situatie ook is, wij vervoeren de voertuigen met zorg naar de daarvoor bestemde plek.

 

24 7

/

Bereikbaar

Dankzij ons complete wagenpark en onze specialisten zijn wij er 24 uur per dag op gericht u zo goed mogelijk te helpen. Één telefoontje ontneemt al uw zorgen.